Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2015

ΑΓΑΠΗ ΔΙΧΩΣ ΠΟΝΟ

Αν αγάπησες και πόνεσες, αγάπα περισσότερο. 
Αν αγάπησες περισσότερο και πόνεσες περισσότερο, αγάπα ακόμα περισσότερο. 
Αν αγάπησες ακόμα περισσότερο και πόνεσες ακόμα περισσότερο, αγάπα περισσότερο ώσπου να μην πονάει άλλο.W.Shakespeare